Werkgevers

Coaching & Leiderschapsontwikkeling

 

Duurzame inzetbaarheid is een centraal begrip in modern HR-beleid. Daarbij geloven wij sterk in de samenhang tussen vier factoren: kennis, gezondheid, motivatie en een goede balans tussen werk en privé in je leven. Die zaken hebben aandacht nodig, zeker nu mensen langer moeten doorwerken en snelle marktontwikkelingen om flexibiliteit vragen. 

Je moet kunnen omgaan met voortdurende verandering. Dat maakt de oproep om de dialoog aan te gaan des te dringender: Betrokken, vitale en gelukkige medewerkers zijn de motor van elke gezonde organisatie.

 

Hoe bind je de juiste mensen aan je en hoe behoud je ze? Hoe word je wendbaar op een veranderlijke markt en wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

De road map van JobResult helpt je op weg en bewaakt de koers. Met gecertificeerde professionals analyseren we de huidige situatie, dan stellen we een plan op, gaan aan de slag met leidinggevenden en medewerkers, ten slotte zorgen we voor een goede borging van de resultaten. 

werkgevers (Small)

klik op de foto om deze te vergroten

We maken glashelder wat een investering in duurzame inzetbaarheid kan opleveren, kwalitatief én financieel. Onze aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten en een door TNO gevalideerd instrumentarium.

 

Coaching individueel & in teamverband

Je wilt graag dat medewerkers met energie en plezier werken. Als zij lekker in hun vel zitten, zijn ze gemotiveerder, vitaler en productiever. Dit geldt voor zowel het functioneren van de individuele werknemer als het werken in teamverband. Onze ervaren coaches helpen werknemers zich persoonlijk te ontwikkelen en daardoor ook beter te presteren. Daarnaast verzorgen wij -in samenwerking met partners- diverse vaardigheidstrainingen.

Leiderschapsontwikkeling

Uit onderzoek is gebleken dat de direct leidinggevende de grootste impact heeft op de productiviteit, het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers. Dat vraagt dus veel van je. Wij helpen je een leidende rol te pakken en jezelf te ontwikkelen tot een authentieke en betekenisvolle leider.

 

Wij richten ons specifiek op:

 

● Toekomstgericht leiderschap
● Leiderschap & duurzame inzetbaarheid

 

Vitaal Vakmanschap

Hoe zorg je dat mensen langer productief, tevreden en betrokken werken? Wat hebben ze daarvoor nodig? En hoe pakken ze hun verantwoordelijkheid?

 

In het door TNO ontwikkelde actieprogramma Vitaal Vakmanschap wordt medewerkers en leidinggevenden gevraagd mee te denken over duurzame inzetbaarheid in brede zin. Samen met TNO maken wij in vijf stappen een heldere analyse van aandachtspunten in je organisatie en de meest kansrijke interventies daarop.

 

Doordat medewerkers zelf aangeven wat ze belangrijk vinden, is de kans op verbetering het grootst. De effecten worden gemeten, zodat resultaten concreet zichtbaar worden. Zo investeert u doelgericht in duurzame Inzetbaarheid. Ons programma heeft zich inmiddels bewezen onder middelbaar en hoger geschoold administratief personeel, onder meer bij Philips, SVB en de Nationale Politie.