Werkgevers

De toekomst bepaal je samen

Steeds andere eisen van klanten en van de overheid, digitalisering en overige onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid vragen nogal wat van organisaties. Door deze ontwikkelingen hebben zij behoefte aan meer flexibiliteit. Deze is er vaak nog onvoldoende, wat grote gevolgen heeft voor werkgevers én werknemers.

Maar wat nu als medewerkers veel gemakkelijker meebewegen met de organisatie? En wat als jij en je medewerker veel eerder en vaker met elkaar in gesprek zijn over de toekomst en kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn, zodat de overbrugging naar toekomstig werk kleiner wordt?

 

Óf als er eerder andere keuzes gemaakt worden. Niet omdat de situatie jou en jouw medewerker hiertoe dwingt, maar omdat iets anders beter bij hem of haar past en het beter is voor jouw organisatie op de lange termijn.

 

Zou het niet mooi zijn als hierdoor het overgrote deel van jouw medewerkers vitaal, bevlogen en productief blijft én jouw organisatie gezond en flexibel? Dát is het nu effect wanneer je inzet op duurzame inzetbaarheid.

klik op de foto om deze te vergroten

 

Hoe wordt mijn organisatie vitaler?

Worden de talenten binnen jouw organisatie optimaal benut en zit er voldoende ontwikkelpotentieel in? Zijn jouw medewerkers vitaal en bevlogen of kan dit wel een boost gebruiken? En in hoeverre zijn hun privésituatie en het werk met elkaar in balans?

 

Deze factoren zijn erg belangrijk voor een vitale organisatie. Samen met jou brengen wij in kaart hoe de situatie binnen jouw organisatie is. Wij adviseren jou hoe je deze kunt optimaliseren en maken glashelder wat de potentiële opbrengsten zijn wanneer je hiermee aan de slag gaat.

Vitale loopbaancoaching

Bij vitale loopbaancoaching is het eerste doel het verkrijgen van inzicht in de huidige inzetbaarheid en een concreet actieplan om de eigen inzetbaarheid te vergroten. Dit kan uiteindelijk leiden tot een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie maar dat is niet de primaire doelstelling. De factoren die we bekijken op organisatieniveau zijn ook de pijlers van het begeleidingstraject van de individuele medewerker. Zo werk je samen aan de toekomst.

 

Medewerkers met stress-gerelateerde klachten of uitval?

Deze klachten verdwijnen niet vanzelf door rust. Wij geloven dat een actief herstel en een spoedige start onder deskundige begeleiding van onze specialist burnout -en stressmanagement het verschil maken. We stimuleren het energie-herstel en rekenen af met oude patronen die voor de medewerker niet langer werken.

 

Outplacement

Ook op dit vlak hebben onze adviseurs ruime ervaring. Bij ontslag kun je dus met een gerust hart een beroep doen op hun deskundigheid. Zij ondersteunen medewerkers bij het ontdekken van hun drijfveren en competenties, arbeidsmarktoriëntatie, personal branding, voorbereiding op sollicitatiegesprekken of onderhandelingen. Hierbij zetten we ons uitgebreide netwerk in voor oriënterende gesprekken en stagemogelijkheden.

 

Leiderschap

Uit onderzoek is gebleken dat de direct leidinggevende de grootste impact heeft op de productiviteit, het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers. De sleutelrol ligt dus voor een groot deel bij jou. Dit vraagt om toekomstgericht leiderschap met oog voor duurzame inzetbaarheid en de dialoog hierover. Wij helpen jou deze rol te pakken en jezelf te ontwikkelen tot een authentieke en betekenisvolle leider.

 

TNO actieprogramma Vitaal Vakmanschap

Hoe zorg je dat mensen langer productief, tevreden en betrokken werken? Wat hebben ze daarvoor nodig? En hoe pakken ze hun verantwoordelijkheid?

 

In het door TNO ontwikkelde actieprogramma Vitaal Vakmanschap wordt medewerkers en leidinggevenden gevraagd mee te denken over duurzame inzetbaarheid in brede zin. Samen met TNO maken wij in vijf stappen een heldere analyse van aandachtspunten in jouw organisatie en de meest kansrijke interventies daarop.

 

Doordat medewerkers zelf aangeven wat ze belangrijk vinden, is de kans op verbetering het grootst. De effecten worden gemeten, zodat resultaten concreet zichtbaar worden. Zo investeer je doelgericht in duurzame Inzetbaarheid. Ons programma heeft zich inmiddels bewezen onder middelbaar en hoger geschoold administratief personeel, onder meer bij Philips, SVB en de Nationale Politie.