Onze Werkwijze

ONZE WERKWIJZE
Hoewel iedereen verschillend is en verschillende ideeën en wensen heeft
hanteren we in de basis een overzichtelijk drie stappen-traject.
 
Hoe JobResult je op weg helpt:
koffie
ASSESSMENT
Tijdens het assessment proberen we duidelijk te krijgen 
waar je interesses liggen en wat je wensen zijn. 
Aan de hand van dit gesprek maken we een inventarisatie 
en stellen we een planning op.
pijlen
OMSCHOLING & COACHING
Aan de hand van de uitkomsten van het assessment bekijken we samen 
of een omscholingstraject gewenst is, en of we je gaan coachen 
in een traject dat dicht bij je eigen kwaliteiten ligt.
contracting
CONTRACTING
JobResult gaat samen met jou dit nieuwe traject aan. 
En we stoppen pas bij resultaat. 
Want dat is altijd het einddoel: 
Contractgarantie en een nieuwe baan waarin je je prettig voelt!