Talent floreert & business rendeert

Op weg naar
Duurzame Inzetbaarheid

Het belangrijkste kapitaal van elke organisatie, zijn de mensen die er werken. Er valt enorme winst te behalen als werkgever en werknemer dat sámen beseffen. Oftewel: minder spreadsheets en meer dialoog. Duurzame inzetbaarheid houdt de medewerker vitaal en in staat om leuk, passend werk te doen. Het leidt tot een hogere productiviteit, meer motivatie en lager verzuim. Dát is JobResult.

Speerpunten

Wie werkt aan duurzame inzetbaarheid, verhoogt de wendbaarheid van zowel mens als organisatie.
De verspilling van talent en eindeloos reorganiseren, worden sterk teruggedrongen. Om daar te komen, verwachten wij verantwoordelijkheid en eigenaarschap van zowel de werkgever als werknemer. Dán kunnen wij ons werk doen, dán kunnen mensen floreren. En kan het kapitaal renderen.

Bottom line betekent duurzame inzetbaarheid: in goede conditie, met plezier aan het werk, nu en straks, in deze of een andere functie, binnen of buiten het bedrijf. Consultancy en coaching zijn slechts middelen om een oplossing te bereiken. We zetten een groot netwerk van dienstverleners in, op het terrein van organisatieadvies, fysieke en mentale gezondheid. In het concretiseren en toepassen van duurzame inzetbaarheid, behoort JobResult tot de landelijke top.

De gezichten van JobResult

Onze workshops en trainingen

JobResult biedt een aantal trainingen en workshops aan gericht op het verhogen van inzetbaarheid, persoonlijke groei en competentieontwikkeling. Het algemene thema in onze trainingen en workshops is het verhogen van de persoonlijke effectiviteit.

Dit doen we door het eigen vakmanschap te verbreden, het verhogen van de vitaliteit, balans brengen en houden tussen werk en privé en het verhogen van de motivatie en betrokkenheid. JobResult daagt medewerkers en organisaties uit

om het potentieel te ontdekken, te ontwikkelen en het talent te laten floreren. Onze gerichte workshops en trainingen zijn investeringen in het meest belangrijke kapitaal van de onderneming. De brandstof voor de motivatie van je medewerkers.

Onze partners

Duurzame Inzetbaarheid

Zet in op duurzame inzetbaarheid

Succesvolle werkgevers sturen op duurzame inzetbaarheid. Meer weten over de kansen voor jouw organisatie? JobResult is een topspeler in de praktische, doelgerichte toepassing. Vul je gegevens in en we nemen graag contact op.